About us

DevJob.vn is a recruitment website, specialized jobs in the IT industry.

Employers post job easily, quickly with free service package up to 15 jobs.

Programmers and IT engineers will find hundreds of suitable jobs available to apply for employment opportunities.

DevJob is an indispensable choice for IT recruiters, because it is completely free and employers still receive CV from applicants.

All IT job vacancies are posted on the DevJob website. So developers and IT engineers will find a lot of jobs that fit their expectations and expectations without having to look at other websites.

DevJob is looking forward to supporting most of the career development programmers.

DevJob will support the maximum number of recruiters who are quick to sign up, approve the quickest post, commit the most candidates for each job the employer has posted.

DevJob | IT Jobs | All Jobs for IT People | Free post Jobs

DevJob.vn là website tuyển dụng, việc làm chuyên biệt về việc làm trong ngành nghề IT.

Nhà tuyển dụng đăng việc làm dễ dàng, nhanh chóng với gói dịch vụ miễn phí lên tới 15 việc làm.

Các lập trình viên và kỹ sư công nghệ thông tin sẽ dễ dàng tìm thấy hàng trăm việc làm phù hợp để tham gia ứng tuyển, tìm kiếm cơ hội việc làm.

DevJob là sự lựa chọn không thể bỏ qua cho các nhà tuyển dụng IT, bởi nó hoàn toàn miễn phí mà nhà tuyển dụng vẫn nhận được CV ứng tuyển từ ứng viên.

Toàn bộ việc làm IT đang cần tuyển dụng được đăng tuyển trên website DevJob. vì vậy, các lập trình viên và kỹ sư IT sẽ tìm thấy rất nhiều việc làm phù hợp với mong muốn và kỳ vọng mà không cần phải xem thêm thông tin trên các website khác.

DevJob mong muốn hỗ trợ được nhiều nhất các lập trình viên phát triển sự nghiệp.

 

About DevJobs

About Us
Contact Us
Press Corner
FAQ
Terms of Use
Privacy Statement

For Candidates

My Account
My Resumes
My Jobs
Job Alerts
Employers' Messages
Career Advice

For Employers

Company Profile
Manager Jobs
Packages
Post a New Job